Zpět na přehled otázek

Cizoměnové účty a Kurzový zisk / ztráta

0

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Vloženo: 02.04.2024 Autor: Anonymní [0]

Jak účtovat operace na cizoměnových účtech a správně (a kdy?) zaúčtovat kurzové rozdíly?

 • České SRO
 • Účetnictví samozřejmě vedené v CZK
 • Obchodní partneři v zahraničí, dohodli jsme se na transakce v USD
 • SRO má v bance také USD účet (221.002 USD) s počátečním zůstatkem 0 USD

Ilustrativní příklad (pomineme DPH):

 • 1.3.2024 Faktura vydaná odběrateli za poskytnuté služby na 10.000 USD (kurz dle ČNB 23,43)
 • 4.3.2024 Faktura uhrazena odběratelem v USD (kurz dle ČNB 23,38)
 • 7.3.2024 Faktura přijatá od dodavatele za materiál na 1.000 USD (kurz dle ČNB 23,28)
 • 12.3.2024 Faktura uhrazená dodavateli v USD (kurz dle ČNB 23,15)
 • 31.3.2024 Uzávěrka (kurz ČNB 23,41)

Jak chápu postup:

 1. S FAV mi 1.3.2024 vzniká (v přepočtu USD na CZK) pohledávka za odběrateli 234 300 CZK (MD 311) a výnos taktéž 234 300 CZK (D 602)
 2. S úhradou FAV odběratelem 4.3.2024 mi klesá pohledávka o 234 380 CZK (D 311), ale protože je kurz nižší, než když jsem fakturu vydal, na bankovní účet mi přijde sice stále 10.000 USD, ale v přepočtu jen 233 800 CZK (MD 221.002); Vzniká mi tedy v tento moment kurzová ztráta 580 CZK (MD 563)
 3. S FAV mi k 7.3.2024 vzniká závazek 23 280 CZK (D 321) a narůstá aktivum materiál na cestě 23 280 (MD 119). Zajímá mne v tuto chvíli kurzová ztráta, která mi teoreticky vzniká na 10.000 USD které držím na USD účtu 221.002? Z literatury se mi zdá, že bych měl "přepočítat" devizy při každém cizoměnovém účetním případu. V tomto případě by se dle mého chápání jednalo o další kurzovou ztrátu 10.000*(23,38-23,28) = 1000 CZK (MD 536)
 4. S úhradou FAP mi klesá závazek 23 280 CZK (MD 321) a klesá mi množství USD na USD účtu o 1000, v přepočtu ale jen 23 150 CZK (D 221.002) a to díky stále klesajícímu kurzu. Vzniká mi tedy kurzový zisk 130 CZK (D 663). Zajímá mne v tuto chvíli opět kurzová ztráta, která mi vzniká na držených USD na účtu 221.002? Pokud ano, jaká je posloupnost operací? Účtuji nejprve kurzovou ztrátu zůstatku (tedy zde kurzovou ztrátu na 10.000 USD) a až následně řeším úhradu závazku, či naopak nejprve řeším úhradu závazku a až v poslední řadě se věnuji kurzové ztrátě na zůstatku USD po všech operacích (tedy zde 9.000 USD)? Výše kurzové ztráty (a logicky tedy výsledek hospodaření) se totiž v těchto dvou případech liší.
 5. V den uzávěrky vykazuje můj USD účet 221.002 zůstatek 9.000 USD, přepočteno dle kurzu ČNB na 210 690 CZK, což je o 2340 CZK více, než při operaci v předchozím bodu. Zaúčtuji tedy kurzovou ztrátu 2340 CZK (MD 653).


Zajímá mne zejména:

 • Vidíte ve výše uvedeném postupu chyby?
 • Zajímá mne kurzový zisk / ztráta na zůstatku cizoměnového účtu i v průběhu zúčtovacího období při jednotlivých účetních případech? (zejména viz bod 3 a 4 výše)
 • Jaká je posloupnost účtování kurzového zisku / ztráty na zůstatku vs. úhrada závazku v cizí měně (viz bod 4)? Či toto závisí na vnitřních předpisech účetní jednotky?
 • Cokoliv dalšího vás napadá?


Moc děkuji za pomoc!

Komentáře k otázce Co to je?

Odpovědi


Informace na stránce vyjadřují názory uživatelů a nelze je brát jako oficiální účetní poradenství.

Zajímají-li vás informace o kryptoměnách, můžete informace nalézt zde.

(c) 2024 Poraducto.cz - Online účetní poradna zdarma
Kontakt:info@poraducto.cz