Zpět na přehled otázek

Státní zaměstnanec v pracovním poměru a pronájmy vlastních nemovitostí vč. služeb

+1

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Vloženo: 15.03.2021 Autor: Anonymní [0]

měl bych dotaz. Jsem státní zaměstnanec v pracovním poměru. Je možné abych pronajímal svůj dům a spolu s pronájmem i účtoval služby paušálem jak mají v nájemníci ve své nájemní smlouvě nebo mi to není povoleno? 


Komentáře k otázce Co to je?

Odpovědi

+2

Vloženo: 16.03.2021 Autor: Monika [4]

jak píšete od roku 2017 jste automaticky ve služebním poměru podle zákona o státní službě. Konkrétně se o podnikání zmiňuje § 81 odst. 2, který říká:

Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu; toto omezení neplatí v případech podle § 64 a 65 a při výkonu vazby. Toto omezení se rovněž nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle jiného zákona pro soud nebo jiný správní úřad než ten, ve kterém vykonává službu, na činnost v poradních orgánech vlády a jejich orgánech, činnost v poradních nebo jiných orgánech ústředního správního úřadu nebo ve zvláštních orgánech, které podle jiného zákona vykonávají státní správu, a na správu vlastního majetku.

tzn. že si asi budete muset podat písemnou žádost, zda můžete pronajímat dům.

Ještě Vám dávám k dispozici stanovisko ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-aplikaci-81-zakona-o-statni-sluzbe.aspx

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Komentáře k odpovědi Co to je?
Dobrý den, ale já nejsem ve služebním poměru. Já jsem nadále v pracovním poměru. Tudíž se výše uvedené na mne dle mého názoru nevztahuje.

+1

Vloženo: 15.03.2021 Autor: Ferry [3]

mrkněte do pracovní smlouvy, tam budete mít napsáno co nemůžete dělat

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Komentáře k odpovědi Co to je?
Pracovní smlouva se neměnila, nastoupil jsem před účinností zákona o státní službě a nám co jsme zůstali v pracovním poměru nijak smlouvy neupravovali. Tam nic není.

Informace na stránce vyjadřují názory uživatelů a nelze je brát jako oficiální účetní poradenství.

(c) 2021 Poraducto.cz - Online účetní poradna zdarma
Kontakt:info@poraducto.cz