Zpět na přehled otázek

Potvrzení o koupi od Aukra jako nákupní smlouva?

Finanční úřad OSVČ

+2

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Vloženo: 27.03.2021 Autor: VitezslavHerman [0]

Lze považovat fakturu od Aukra - potvrzení o zakoupení zboží za kupní smlouvu? Abych danou věc mohl přeprodat a dát si jí do faktur vydaných? nebo jaký je pak můj vztah, když mi vlastně prodejce neposkytne "kupní smlouvu", která by se použila normálně.

Komentáře k otázce Co to je?

Odpovědi

+3

Vloženo: 30.03.2021 Autor: Monika [4]

dle mého názoru, pokud bude potvrzení o koupi zboží obsahovat podstatné náležitosti kupní smlouvy, pak si můžete dát tuto fakturu do výdajů. Mezi podstatné náležitosti kupní smlouvy patří především určení smluvních stran (kdo je prodávající a kdo je kupující) a jejich identifikační údaje (jméno, adresa trvalého bydliště, rodné číslo), předmět smlovy včetně určení množství, cenu (popřípadě jednotkovou i celkovou). Podmínky dodání, lhůtu dodání, platební podmínky.

další možností by bylo, kdyby potvrzení o koupi zboží obsahovalo náležitosti daňového dokladu, pak by se dalo považovat za fakturu - podle § 29 zákona o DPH (a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, e) evidenční číslo daňového dokladu, f) rozsah a předmět plnění, g) den vystavení daňového dokladu,

h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, j) základ daně, k) sazbu daně, l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně),

popř. náležitosti zjednodušeného daňového dokladu při plnění do 10 tis. Kč podle § 30a zákona o DPH ((1) Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat a) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, b) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, c) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, d) základ daně, e) výši daně)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Komentáře k odpovědi Co to je?
a pokud jde např. o předmět v hodnotě do 1000 Kč a prodejce by se zdráhal by mi dát R.Č, stačí , že je v podstatě registrovaný uživatel na Aukru (tedy má tam svojí adresu, email, případně i telefonní číslo ?) .. A já budu mít potvrzení o "vytvoření objednávky" na aukru, následně budu mít potvrzení, že jsem peníze poslal, a tedy smlouvu lze považovat i za vytvořenou ústně? A lze takovou smlouvu dát do daní , i když bude v hodnotě nad 10 tisíc korun?

Informace na stránce vyjadřují názory uživatelů a nelze je brát jako oficiální účetní poradenství.

Zajímají-li vás informace o kryptoměnách, můžete informace nalézt zde.

(c) 2023 Poraducto.cz - Online účetní poradna zdarma
Kontakt:info@poraducto.cz